Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928
na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1

Galeria - Wybór kategorii

Maj 2024 - ⇅

Tydzień 22.05.2024 - 28.05.2024r

Etap 1_km 0+200-0+650 L_układanie warstwy wiążącej (1)
Etap 1_km 0+200-0+650 L_układanie warstwy wiążącej (2)
Etap 1_km 0+900-1+400_budowa kanalizacji
Etap 1_km 2+200-2+650_układanie frezu do MCE
Etap 1_km 2+400-2+450_układanie frezu
Etap 1_km 3+120-3+200_budowa kanalizacji
Etap 1_km 4+050-4+150_rozbiórka bruków
Etap 2_km 6+250-6+280_rozbiórka bruków
Etap 2_km 7+000-7+200_budowa kanalizacji teletechnicznej
Etap 2_km 8+060_roboty zbrojarskie przy M2_
Etap 2_km 8+600-8+950 P_profilowanie podłoża
Etap 2_km 9+660-10+280 L_wykonanie MCE
Etap 2_km 11+800-12+350_budowa kanalizacji i roboty ziemne
Etap 3_km 14+720_układanie podbudowy tłuczniowej na parkingu

Tydzień 15.05.2024 - 21.05.2024r

Etap 1_km 1+700-2+650 P_ukladanie stabilizacji
Etap 1_km 3+200-3+300_budowa kanalizacji
Etap 1_km 3+200-3+500_po frezowaniu obustronnym
Etap 1_km 3+780-4+100_frezowanie nawerzchni
Etap 1_km 4+000_zabetonowana ściana oporowa
Etap 1_rozbiórka podłoża, formowanie rowu
Etap 2_km 5+650_tymczasowe skrzyżowanie z ul. Spokojną_próba
Etap 2_km 6+700-7+000_roboty telekomunikacyjne
Etap 2_km 9+700-10+130_rozkładanie frezu do MCE
Etap 2 km 9+700 - 10+200 stabilizacja podłoża strona lewa (3)
Etap 2 km 12+660 - 13+000 budowa krawężnika
Etap 3 km 14+800 - 15+300 budowa zasilania
Etap 3 km 14+800 - 15+300 budowa pobocza strona prawa
Etap 3 km 14+300 roboty mostowe nie są prowadzone, niski poziom wody
Etap 2 km 11+950 - 12+250 budowa kanalizacji deszczowej
Etap 2 km 10+650 - 11+250 kopanie rowu strona lewa
Etap 2 km 9+700 - 10+200 stabilizacja podłoża strona lewa (2)
Etap 2 km 9+700 - 10+200 stabilizacja podłoża strona lewa (1)
Etap 2 km 8+340 zbrojenie fundamentu A
Etap 2 km 6+900 budowa sieci teletechnicznych
Etap 2 km 6+700 budowa kanalizacji deszczowej
Etap 2 km 5+540 - 6+040 ułozenie 1 w-wy AC22P + skropienie (3)
Etap 2 km 5+540 - 6+040 ułozenie 1 w-wy AC22P + skropienie (2)
Etap 2 km 5+540 - 6+040 ułozenie 1 w-wy AC22P + skropienie (1)

Tydzień 08.05.2024 - 14.05.2024r

Etap 1 km 4+271 oczep muru oporowego
Etap 1 km 2+980 - 4+100 wprowadzenie TOR (4)
Etap 1 km 2+980 - 4+100 wprowadzenie TOR (3)
Etap 1 km 2+980 - 4+100 wprowadzenie TOR (2)
Etap 1 km 2+980 - 4+100 wprowadzenie TOR (1)
Etap 2 km 5+540 - 6+040 układanie krawężnika na ławie oporowej (2)
Etap 1 km 1+940 - 2+560 roboty ziemne, budowa kanalizacji deszczowej
Etap 2 km 7+100 - 7+400 frezowanie istn. nawierzchni (4)
Etap 2 km 7+100 - 7+400 frezowanie istn. nawierzchni (3)
Etap 2 km 5+540 - 6+040 układanie krawężnika na ławie oporowej (1)
Etap 2 km 7+100 - 7+400 frezowanie istn. nawierzchni (2)
Etap 2 km 7+100 - 7+400 frezowanie istn. nawierzchni (1)
Etap 2 km 8+340 próbne obciążenie pali fundamnetowych
Etap 2, km 9+009 roboty mostowe
Etap 2 km 12+660 - 13+000 rozkładanie kruszywa na wrastwie MCE (2)
Etap 2 km 12+660 - 13+000 rozkładanie kruszywa na wrastwie MCE (1)
Etap 3 km 14+740 budowa zatoki ITD (2)
Etap 3 km 14+740 budowa zatoki ITD (1)
Etap 3 km 14+800 - 15+300 budowa pobocza (4)
Etap 3 km 14+800 - 15+300 budowa pobocza (3)
Etap 3 km 14+800 - 15+300 budowa pobocza (2)
Etap 3 km 14+800 - 15+300 budowa pobocza (1)
Etap 1_km 0+200-0+560 L_zabudowa krawężników
Etap 1_km 0+960-1+300_po frezowaniu nawierzchni
Etap 1_km 2+100-2+300_budowa kanalizacji
Etap 2_5+500-6+020_tycznie drogi
Etap 2_km 6+400-7+100_roboty ziemne, wykonanie nasypu
Etap 2_km 8+620-8+750_budowa kanalizacji
Etap 2_km 9+000_roboty konstrukcyjne przy obiekcie M3
Etap 2_km 9+600-10+270_roboty ziemne, formowanie rowu i pobocza
Etap 2_km 12+000-12+200_budowa kanalizacji
Etap 2_km 12+650-13+020 L_układanie MCE
Etap 3_km14+600-14+800_formowanie rowów i poboczy

Tydzień 01.05.2024 - 07.05.2024r

Etap 1_km 1+950-2+050_budowa kanalizacji
Etap 2_km 6+620-6+660_P_budowa kanalizacji
Etap 2_km 6+800-7+100_układanie w. wiążącej_L II
Etap 2_km 6+800-7+100_układanie warstwy wiążącej
Etap 2_km 8+800-8+850_budowa kanalizacji
Etap 2_km 9+000_budowa obiektu M2
Etap 2_km 9+700-10+400 L_frezowanie nawierzchni
Etap 2_km 12+200-12+250 P_budowa kanalizacji
Kwiecień 2024 - ⇅
Marzec 2024 - ⇅
Luty 2024 - ⇅
Styczeń 2024 - ⇅
Grudzień 2023 - ⇅
Listopad 2023 - ⇅
Październik 2023 - ⇅
Wrzesień 2023 - ⇅
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅