Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928
na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1

Galeria - Wybór kategorii

Listopad 2023 - ⇅

Tydzień 22.11.2023 - 28.11.2023

Etap 2_km 10+850-11+250 L_frezowaie nawierzchni
Etap 2_km 6+800-7+100_badania podbudowy bitumicznej.2
Etap 2_km 6+800-7+100_badania podbudowy bitumicznej.1
Etap 2_km 10+850-11+250_układnaie II warstwy podbudowy bitumicznej.1
Etap 2_km 6+800-7+100_przygotowywanie podbudowy pomocniczej
Etap 2_km 5+540-6+040_mieszanie MCE
Etap 1_km 1+940-2+560_doziarnienie mieszanki MCE
Etap I km 1+940 - 2+560 stabilizacja warstwy MCE (1)
Etap I km 1+940 - 2+560 stabilizacja warstwy MCE (2)
Etap I km 1+940 - 2+560 stabilizacja warstwy MCE (3)
Etap II 10+740 - 11+250 wbudowanie podbudowy bitumicznej AC22P (1)
Etap II 10+740 - 11+250 wbudowanie podbudowy bitumicznej AC22P (2)
Etap II 10+740 - 11+250 wbudowanie podbudowy bitumicznej AC22P (3)
Etap II km 6+800 - 7+100 budowa podbudowy z kruszywa 031,5 mm (1)
Etap II km 6+800 - 7+100 budowa podbudowy z kruszywa 031,5 mm (2)
Etap II km 6+800 - 7+100 budowa podbudowy z kruszywa 031,5 mm (3)
Etap II km 6+800 - 7+100 wbudowanie podbudowy bitumicznaj AC22P (1)
Etap II km 6+800 - 7+100 wbudowanie podbudowy bitumicznaj AC22P (2)
Etap II km 6+800 - 7+100 wbudowanie podbudowy bitumicznaj AC22P (3)
Etap II km 9+000 frezowanie istn. konstrukcji DW928 + zmiana TOR (1)
Etap II km 9+000 frezowanie istn. konstrukcji DW928 + zmiana TOR (2)
Etap III km 14+304 budowa tymczasowego objazdu nad rzeką Korzeniec (1)
Etap III km 14+304 budowa tymczasowego objazdu nad rzeką Korzeniec (2)

Tydzień 15.11.2023 - 21.11.2023

Etap 2_km 5+540-6+040_nawożenie destruktu
Etap 2_km 12+000-12+350_układanie podbudowy pomocniczej
Etap 3_14+720_zdjęcie humusu pod zatokę ITD
Etap 2_km 10+850-11+250_badania nośności podbudowy
Etap 2_km 10+850-11+250_badania nośności podbudowy 1
Etap 2_km 10+850-11+250_przygotowanie pod układanie masy
Etap 2_km 8+050_roboty konstrukcyjne przy obiekcie M2
Etap 2_km 5+600-5+800_ułożono frez do mieszanki MCE

Tydzień 08.11.2023 - 14.11.2023

Etap 3_km 14+800-15+440_strona prawa_frezowanie nawierzchni
Etap 2_km 11+100-11+250_zabudowa krawężników
Etap 2_km 10+600-11+250_układanie podbudowy pomocniczej
Etap 2_km 9+680-10+260_budowa kanalizacji deszczowej
Etap 2_km 6+800-7+100_układanie podudowy pomocniczej
Etap 1_km 2+150-2+560_roboty ziemne
Etap 1_km 1+960-2+050_poprawianie pobocza po stronie prawej
Etap 1_km 0+300-0+450_budowa kanalizacji

Tydzień 01.11.2023 - 08.11.2023

Etap 1_km 1+970-2+560_wykonanie nasypu, kształtowanie terenu
Etap 2_km 6+800-7+100_wykonana stabilizacja podłoża
Etap 2_km 10+900-11+200_kruszywo na warstwie MCE
Etap 2_km 12+000-12+200_przygotowanie do układania podbudowy pomocniczej
Etap 2_km 12+200-12+350_słabe podłoże do wymiany
Etap 2_km 13+000_roboty kanalizacyjne
Etap 3_km 14+800-15+443_badanie podbudowy bitumicznej
Etap 3_km 14+800-15+443_jeden z wyników badania podbudowy bitumicznej
Październik 2023 - ⇅
Wrzesień 2023 - ⇅
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅