Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928
na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1

Galeria - Wybór kategorii

Lipiec 2024 - ⇅

Tydzień 10.07.2024 - 16.07.2024r

Etap 1_km 0+200-0+540_zabudowa krawężników (1)
Etap 1_km 0+200-0+540_zabudowa krawężników (2)
Etap 1_km 1+000-1+300 P_ułożono podbudowę bitumiczną
Etap 1_km 1+580-1+900 L_rozbiórka nawierzchni (1)
Etap 1_km 1+580-1+900 L_rozbiórka nawierzchni (2)
Etap 1_km 1+950-2+000_odhumusowywanie skarpy
Etap 1_km 2+040-2+600_zabudowa obrzeży (1)
Etap 1_km 2+040-2+600_zabudowa obrzeży (2)
Etap 1_km 2+040-2+600_zabudowa obrzeży (3)
Etap 1_km 2+040-2+600_zabudowa obrzeży (4)
Etap 1_km 2+040-2+600_zabudowa obrzeży (5)
Etap 1_km 3+000-3+050_budowa kanalizacji
Etap 1_km 3+320-3+520 L+P_łożenie destruktu do MCE
Etap 1_km 3+400-3+500 L_kruszenie podłoża skalnego (1)
Etap 1_km 3+400-3+500 L_kruszenie podłoża skalnego (2)
Etap 2_8+650-8+950 L_po rozbiórce nawierzchni
Etap 2_8+650-8+950 L_profilowanie pobocza i skarpy
Etap 2_km 5+050-5+150_budowa kanalizacji
Etap 2_km 5+200-5+520_profilowanie koryta
Etap 2_km 6+000-6+480 P_ułożona podbudowa bitumiczna (1)
Etap 2_km 6+000-6+480 P_ułożona podbudowa bitumiczna (2)
Etap 2_km 6+700-7+040 L_przygotowanie podbudowy kamiennej
Etap 2_km 6+700-7+040 P_zabudowa obrzeży
Etap 2_km 7+750_rozbiórka mostu (1)
Etap 2_km 7+750_rozbiórka mostu (2)
Etap 2_km 7+780-7+850 L_profilowanie skarpy
Etap 2_km 9+400-10+150_budowa kanału technologicznego (1)
Etap 2_km 9+400-10+150_budowa kanału technologicznego (2)
Etap 2_km 10+200-10+600 P_przygotowanie warstw do MCE (1)
Etap 2_km 10+200-10+600 P_przygotowanie warstw do MCE (2)
Etap 2_km 11+250-11+600 P_wyrównanie podłoża
Etap 2_km 11+600-12+000 P_wykonywanie wzmocnienia podłoża
Etap 2_km 12+150-12+350_budowa kanalizacji teletechnicznej
Etap 3_13+500-13+600_budowa kanalizacji

Tydzień 03.07.2024 - 09.07.2024r

Etap 3_km 14+300_roboty iniekcyjne na obiekcie M4
Etap 3_km 13+600-13+700 L_budowa kanalizacji
Etap 2_km 12+350-12+700 L_formowanie dna koryta
Etap 2_km 11+800-12+200_budowa kanału technologicznego
Etap 2_km 11+620-11+750_budowa kanalizacji
Etap 2_km 11+250-11+600_formowanie dna koryta
Etap 2_km 10+400-10+700 P_roboty kanalizacyjne
Etap 2_km 9+700-9+900_formowanie pobocza
Etap 2_km 9+300-9+550_formowanie skarpy
Etap 2_km 9+000_roboty wykończeniowe przy obiekcie M3
Etap 2_km 8+420-8+900 L_frezowanie nawierzchni
Etap 2_km 8+050_roboty konstrukcyjne przy obiekcie M2
Etap 2_km 7+740_objazd obiektu M1
Etap 2_km 7+060-7+420 P_formowanie koryta
Etap 2_km 6+840-6+920_układanie podbudowy kamiennej pod ścieżkę
Etap 2_km 6+840-7+060 P_zabudowa obrzeży
Etap 2_km 6+84-7+060 L_zabudowa obrzeży
Etap 2_km 6+000-6+500 P_ułożona podbudowa kamienna (2)
Etap 2_km 6+000-6+500 P_ułożona podbudowa kamienna (1)
Etap 2_km 5+150-5+300_budowa kanalizacji
Etap 1_km 3+900-4+050_zabudowa krawężników
Etap 1_km 3+850-4+050_ułożono podbudowę kamienną
Etap 1_km 3+460-3+550_budowa kanalizacji
Etap 2 km 7+700 budowa tymczasowgo objazdu (1)
Etap 2 km 7+700 budowa tymczasowgo objazdu (2)
Etap 2 km 7+700 budowa tymczasowgo objazdu (3)
Etap 2 km 8+047 roboty mostowe (1)
Etap 2 km 8+047 roboty mostowe (2)
Etap 2 km 8+047 roboty mostowe (3)
Etap 2 km 9+009 pielęgnacja betonu (1)
Etap 2 km 9+009 pielęgnacja betonu (2)
Etap 2 km 9+009 pielęgnacja betonu (3)
Etap 3 km 14+304 roboty mostowe (1)
Etap 3 km 14+304 roboty mostowe (2)
Etap 3 km 14+304 roboty mostowe (3)
Etap 3 km 14+304 roboty mostowe (4)

Tydzień 26.06.2024 - 02.07.2024r

Etap 1_km 1+150_odkryta warstwa miału węglowego-do wymiany (2)
Etap 1_km 1+150_odkryta warstwa miału węglowego-do wymiany (1)
Czerwiec 2024 - ⇅
Maj 2024 - ⇅
Kwiecień 2024 - ⇅
Marzec 2024 - ⇅
Luty 2024 - ⇅
Styczeń 2024 - ⇅
Grudzień 2023 - ⇅
Listopad 2023 - ⇅
Październik 2023 - ⇅
Wrzesień 2023 - ⇅
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅