Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928
na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1

Aktualności

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 10.07 – 16.07.2024r

ETAP I km 0+053 – 5+069:

Branża drogowa:
- Podbudowa bitumiczna w km 1+000 – 1+300 str. L, rejon ul. Bielska, Mikołów
- Rozbiórka nawierzchni i odhumusowanie w km 1+540 – 1+980 od ul. Głogowa i ul. Bielska, Mikołów
- Montaż obrzeży betonowych w km 2+000_2+500 ul. Pszczyńska Mikołów
- W-wa MCE, ulepszone podłoże, kucie skały roboty zimne, w km 2+900_4+100 - ul. Pszczyńska Mikołów

Roboty branżowe:
- Zabudowa kabla energetycznego – rejon ul. Pszczyńskiej, Mikołów
- Przebudowa podziemnej sieci Orange – rejon ul. Bielska Mikołów

ETAP II km 5+100 – 13+028:

Branża drogowa:
- Roboty ziemne, stabilizacja podłoża km 5+200 – 5+540 rejon przejazdu kolejowego Wyry
- Roboty ziemne, stabilizacja podłoża, rozbiórki, w0wa MCE km w km 7+100_7+480 – rejon Wyr
- Odhumusowanie, frezowanie, roboty ziemne CPR, Podbudowa bitumiczna w km 6+000_6_500 – rejon Wyr
- Roboty ziemne CPR, odhumusowanie, montaż krawężników w km 8+600 – 9+050 - ul. Zaleśnej Wyry
- Odhumusowanie, roboty ziemne, wykopy, w km 9+350 – 9+700 początek lasu, Kobiór
- Podbudowa z kruszywa łamanego, wykopy, W-wa MCE w km 10+200 – 10+740 – rejon Kobiór (las)
- Warstwa MCE, ulepszone podłoże, roboty ziemne w km 11+250 – 11+900 - rejon Kobiór (las)
- Wykop rowów, roboty ziemne CPR w km 11+900 – 12+200 – rejon Kobiór (Las)
- Roboty ziemne, Budowa CPR w km 12+680_13+027 – do ul. Leśników, Kobiór

Branża Mostowa:
- Rozbiórka obiektu w km 7+700 – rejon ul. Rybnickiej Gostyń
- Zasypki i izolacje cienkie podpory nr 1 w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Rozbiórka podpory nr 2 w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Asfalt twardolany chodnikowych w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń

Roboty branżowe:
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DXVII – las Kobiór
- Wykonanie przepustów kablowych pod drogami – las Kobiór
- Przebudowa sieci Orange i Miconet w km 10+400 - las Kobiór
- Budowa kanału teletechnicznego w km – las Kobiór, Gostyń

ETAP III km 13+477 – 15+441:

Branża drogowa:
- Roboty rozbiórkowe km 13+500 – 13+800 – rejon ul. Olszewskiego Kobiór
- Zatoka ITD budowa odwodnienia w km 14+800 – rejon stacji Crab
- Montaż krawężnika w km 14+800 rejon ul. Łukowej Kobiór

Brana mostowa:
- Zbrojenie ław fundamentowych podpór w km 14+304 – okolice stacji Crab

Roboty branżowe:
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DC – rejon ul. Olszewskiego Kobiór

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 03.07 – 09.07.2024r

ETAP I km 0+053 – 5+069:

Branża drogowa:
- Roboty ziemne, podbudowa z kruszywa łamanego dla CPR w km 0+200 – 0+560 str. L, rejon ul. Wrzosowej Mikołów
- Rozbiórka nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, wymiana gruntu w km 1+000 – 1+300 str. L, rejon ul. Bielska, Mikołów
- Rozbiórka nawierzchni, odhumusowanie, roboty zimne, budowa CPR, montaż obrzeży betonowych w km 2+900_4+100 - ul. Pszczyńska Mikołów

Roboty branżowe:
- Budowa kanalizacji deszczowej Kanał DIII – rejon ul. Dwór, Mikołów
- Przebudowa sieci energetycznej – rejon ul. Pszczyńskiej, Mikołów
- Montaż oświetlenia ulicznego – rejon ul. Wrzosowej Mikołów
- Budowa kanału technologicznego - rejon ul. Pszczyńskiej Mikołów
- Przebudowa sieci Orange – rejon ul. Bielska i ul. Pszczyńska Mikołów

ETAP II km 5+100 – 13+028:

Branża drogowa:
- Roboty ziemne km 5+200 – 5+540 rejon przejazdu kolejowego Wyry
- Podbudowa z kruszywa łamanego w km 6+000_6+480 do ul. Łuczników, Wyry
- Podbudowa z kruszywa łamanego pod CPR w km 6+800_7+000 do ul. F. Fitki, Wyry
- Roboty ziemne, stabilizacja podłoża, rozbiórki, w-wa MCE km w km 7+100_7+480 – rejon Wyr
- Roboty ziemne CPR, frezowanie, odhumusowanie w km 8+600 – 9+050 - ul. Zaleśnej Wyry
- Roboty ziemne i odhumusowanie w km 9+350 – 9+700 początek lasu, Kobiór
- Kopanie rowów, roboty ziemne CPR w km 9+700 -10+220 – rejon Wyr
- Roboty ziemne, wymiana gruntu w km 11+250 – 11+900 - rejon Kobiór (las)
- Roboty ziemne CPR w km 11+900 – 12+200 – rejon Kobiór (Las)
- Roboty ziemne, Budowa CPR w km 12+350_12+700 – do ul. Cichej, Kobiór

Branża Mostowa:
- Rozdeskowanie i izolacje cienkie wraz z zasypką podpory nr 1 w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Betonowanie podpory nr 2 i ciosów podłożyskowych w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń

Roboty branżowe:
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DVIII – rejon ul. F. Fitki (Wyry)
- Montaż wpustów kanalizacji deszczowej DXVI – las Kobiór
- Montaż osadników w km 10+600 – las Kobiór
- Przebudowa wodociągu w km 12+450 – rejon ul. Kodowej Kobiór
- Montaż przepustów kablowych pod drogami - rejon ul. Kodowej Kobiór
- Zabudowa kabla oświetleniowego w km 6+800 rejon ul. F. Fitki Kobiór
- Przebudowa sieci Orange i Miconet w km 12+000 - las Kobiór do ul. Cichej

ETAP III km 13+477 – 15+441:

Branża drogowa:
- Roboty rozbiórkowe i ziemne. Odhumusowanie w km 14+600 – 14+800 rejon stacji Crab

Brana mostowa:
- Iniekcja pali w km 14+304 – okolice stacji Crab

Roboty branżowe:
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DC –3-2 rejon ul. Tuwima Kobiór

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 26.06 – 02.07.2024r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

Branża drogowa:
- Ulepszone podłoże pod CPR, montaż obrzeży betonowych w km 0+200 – 0+600 str. L, rejon ul. Wrzosowej Mikołów
- Rozbiórka nawierzchni i roboty ziemne w km 1+000 – 1+300 str. L, rejon ul. Bielska, Mikołów
- W-wa MCE, podbudowa z kruszywa łamanego, w km 2+900_4+100 - ul. Pszczyńska Mikołów

Roboty branżowe:
- Budowa kanalizacji deszczowej Kanał DIV – rejon ul. Pszczyńskiej, Mikołów
- Przepięcie sieci gazowej km 3+780 – 3+820 rejon ul. Profilowa, Mikołów
- Przebudowa wodociągu – rejon ul. Dwór, Mikołów
- Przebudowa sieci energetycznej – rejon ul. Profilowa, Mikołów
- Montaż oświetlenia ulicznego – rejon ul. Wrzosowej Mikołów
- Budowa kanału technologicznego - rejon ul. Pszczyńskiej Mikołów
- Przebudowa podziemnej sieci Orange – rejon ul. Bielska Mikołów

ETAP II km 5+100 – 13+028:

Branża drogowa:
- Roboty ziemne, stabilizacja podłoża km 5+200 – 5+540 rejon przejazdu kolejowego Wyry
- Roboty ziemne, stabilizacja podłoża, rozbiórki, w0wa MCE km w km 7+100_7+480 – rejon Wyr
- Podbudowa z kruszywa łamanego, montaż obrzeży betonowych w km 6+000_6_500 – rejon Wyr
- Roboty ziemne CPR, frezowanie, odhumusowanie w km 8+600 – 9+050 - ul. Zaleśnej Wyry
- Podbudowa z MMA w km 9+350 – 9+700 początek lasu, Kobiór
- Kopanie rowów, roboty ziemne CPR w km 9+700 -10+220 – rejon Wyr
- W-wa MCE w km 10+200 – 10+740 – rejon Kobiór (las)
- Roboty ziemne, stabilizacja podłoża w km 11+250 – 11+900 - rejon Kobiór (las)
- Wykop rowów, roboty ziemne CPR w km 11+900 – 12+200 – rejon Kobiór (Las)
- Roboty ziemne, Budowa CPR w km 12+680_13+027 – do ul. Leśników, Kobiór

Branża Mostowa:
- Rozdeskowanie i izolacje cienkie podpory nr 1 w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Zbrojenie i deskowanie podpory nr 2 w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Betonowanie i pielęgnacja kap chodnikowych w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń

Roboty branżowe:
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DVIII – rejon ul. F. Fitki (Wyry)
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DXVII – las Kobiór
- Zabudowa kabla oświetleniowego w km 5+900 rejon ul. Jodłowej
- Przebudowa sieci Orange i Miconet w km 10+400 - las Kobiór

ETAP III km 13+477 – 15+441:

Branża drogowa:
- Frezowanie km 13+500 – 13+800 – rejon ul. Olszewskiego Kobiór
- Roboty rozbiórkowe i ziemne. Odhumusowanie w km 14+600 – 14+800 rejon stacji Crab
- Zatoka ITD podbudowa z kruszywa łamanego km 14+800 – rejon stacji Crab

Brana mostowa:
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DC – rejon ul. Olszewskiego Kobiór

Roboty branżowe:
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DC – rejon ul. Olszewskiego Kobiór

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 19.06 – 25.06.2024r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

Branża drogowa:
- Nasyp pod CPR w km 0+200 – 0+600 str. L, rejon ul. Wrzosowej Mikołów
- Rozbiórka nawierzchni w km 1+000 – 1+300 str. L, rejon ul. Bielska, Mikołów
- Roboty ziemne w km 1+980_2+560 str. P – ul. Pszczyńska Mikołów
- Ulepszone podłoże, w-wa MCE, roboty ziemne w km 2+900_4+100 - ul. Pszczyńska Mikołów

Roboty branżowe:
- Budowa kanalizacji deszczowej Kanał DIV – rejon ul. Pszczyńskiej, Mikołów
- Przepięcie sieci gazowej km 3+780 – 3+820 rejon ul. Profilowa, Mikołów
- Przebudowa wodociągu – rejon ul. Dwór, Mikołów
- Przebudowa sieci energetycznej – rejon ul. Profilowa, Mikołów
- Montaż oświetlenia ulicznego – rejon ul. Wrzosowej Mikołów
- Budowa kanału technologicznego - rejon ul. Pszczyńskeij Mikołów

ETAP II km 5+100 – 13+028:

Branża drogowa:
- Roboty ziemne km 5+200 – 5+540 rejon przejazdu kolejowego Wyry
- Podbudowa z kruszywa łamanego w km 6+000_6+500 – rejon Wyr
- Montaż obrzeży betonowych w km 6+000_6_500 – rejon Wyr
- Roboty ziemne, wykopy, kopanie rowów – w km 8+600 – 9+050 - ul. Zaleśnej Wyry
- Podbudowa z kruszywa łamanego w km 9+350 – 10+220 las, Kobiór
- Kopanie rowów w km 9+700 -10+220 – rejon Wyr
- Montaż obrzeży betonowych w km 10+740 – 11+200 – rejon Kobiór (las)
- Frezowanie, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, odhumusowanie w km 11+250 – 11+850 - rejon Kobiór (las)
- Odhumusowanie w km 11+850 – 12+350 – rejon Kobiór (Las)
- Frezowanie, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, odhumusowanie w km 12+350 - 12+680 do ul. Cichej Kobiór
- Budowa CPR w km 12+680_13+027 – do ul. Leśników, Kobiór

Branża Mostowa:
- Zbrojenie i betonowanie ciosów i ścianki zaplecznej nr 1 w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Zbrojenie podpory nr 2 w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Zbrojenie kap chodnikowych w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń
- Ułożenie krawężnika kap chodnikowych w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń

Roboty branżowe:
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DB – rejon przejazdu kolejowego Wyry
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DV – rejon ul. Kopaniny (Wyry)
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DVIII – rejon ul. F. Fitki (Wyry)
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DXVI – las Kobiór
- Przebudowa przejść poprzecznych w km 6+060 rejon ul. Jodłowej

ETAP III km 13+477 – 15+441:

Branża drogowa:
- Odhumusowanie i frezowanie km 13+500 – 13+800 – rejon ul. Olszewskiego Kobiór
- Roboty rozbiórkowe i ziemne w km 14+600 – 14+800 rejon stacji Crab
- Zatoka montaż krawężnika km 14+800 – rejon stacji Crab

Brana mostowa:
- Wykop i odwodnienie wykopów w km 14+304 – okolice stacji Crab

Roboty branżowe:
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DC – rejon ul. Olszewskiego Kobiór
- Budowa kanału XIX – rejon stacji Crab
- Budowa kanału technologicznego – rejon skrzyżowania z DK44

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 12.06 – 18.06.2024r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

Branża drogowa:
- Nasyp pod CPR w km 0+200 – 0+560 str. L, rejon ul. Wrzosowej Mikołów
- Montaż krawężników, podbudowa z kruszywa łąmanego w km 1+000 – 1+300 str. L, rejon ul. Bielska, Mikołów
- Podbudowa z BA i w-wa wiążąca w km 1+980_2+560 str. P – ul. Pszczyńska Mikołów
- Podbudowa z kruszywa, w-wa MCE w km 2+900_4+100 - ul. Pszczyńska Mikołów

Roboty branżowe:
- Budowa kanalizacji deszczowej Kanał DIV – rejon ul. Pszczyńskiej, Mikołów
- Przebudowa wodociągu - ul. Słoneczna, Mikołów
- Przebudowa sieci Orange i Silesia net – ul. Łaziska, Mikołów
- Budowa kanału technologicznego - rejon ul. Wrzosowej Mikołów

ETAP II km 5+100 – 13+028:

Branża drogowa:
- Roboty ziemne w km 5+200 – 5+500 P - Wyry
- Roboty ziemne pod CPR – w km 5+500 - 6+000 rejon ul. Kopaniny Wyry
- Frezowanie nawierzchni roboty ziemne, odhumusowanie w km 6+000_6_500 – rejon Wyr
- Ulepszenie podłoża pod CPR – w km 6+800 – 7+000 ul. F. Fitki Wyry
- Stabilizacja podłoża w km 7+250 – 7+460 rejon ul. Tyskiej i ul. Rybnickiej
- Podbudowa z kruszywa łamanego w km 8+600_9+000 – rejon ul. Pszczyńska Gostyń
- Roboty rozbiórkowe i ziemne w km 9+350 – 9+700 Wyry
- Roboty rozbiórkowe w km 10+220 – 10+740 – rejon Wyr (las)
- Odhumusowanie w km 11+850 – 12+350 – rejon Wyr (Las)
- Podbudowa bitumiczna w km 11+850 – 12+350 do ul. Cichej Kobiór
- Podbudowa z kruszywa łamanego i podbudowa bitumiczna w km 12+680_13+027 – do ul. Leśników, Kobiór

Branża Mostowa:
- Zasypka ściany skrzydła, wyciągnięcie grodzic w km 7+700 rejon Gostyń
- Zbrojenie podpory nr 2 w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Betonowanie podpory nr 1 w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń
- Beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe, montaż desek gzymsowych w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń

Roboty branżowe:
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DB – rejon przejazdu kolejowego Wyry
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DV – rejon ul. Kopaniny (Wyry)
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DVIII – rejon ul. F. Fitki (Wyry)
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DXV – las Kobiór
- Sieć wodociągowa W61-W62 – km 7+390 rejon ul. F. Fitki (Wyry)
- Przebudowa przejść poprzecznych w km 6+060 rejon ul. Jodłowej
- Montaż kanału teletechnicznego w km 6+060 rejon ul. Jodłowej

ETAP III km 13+477 – 15+441:

Branża drogowa:
- Rozbiórka nawierzchni w km 13+477 – 13+800 rejon ul. Centralnej Kobiór
- Zatoka ITD 14+800 – rejon stacji Crab

Brana mostowa:
- Wykop i wykonanie igłofiltrów w km 14+304 – okolice stacji Crab

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 29.05 – 11.06.2024r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

Branża drogowa:
- Roboty ziemne pod CPR w km 0+200 – 0+560 str. L, rejon ul. Wrzosowej Mikołów
- Ulepszenie podłoża cementem w km 1+000 – 1+300 str. L, rejon ul. Bielska, Mikołów
- Montaż krawężnika w km 1+980_2+560 str. P – ul. Pszczyńska Mikołów
- Wzmocnienie podłoża cementem, przygotowanie warstwy MCE do mieszania w km 2+900_4+100 - ul. Pszczyńska Mikołów

Roboty branżowe:
- Budowa kanalizacji deszczowej Kanał DII i DIII i DIV – rejon ul. Pszczyńskiej, Mikołów
- Przebudowa wodociągu - ul. Słoneczna, Mikołów
- Przebudowa sieci Orange i Silesia net – ul. Łaziska, Mikołów
- Budowa kanału technologicznego - rejon ul. Wrzosowej Mikołów

ETAP II km 5+100 – 13+028:

Branża drogowa:
- Frezowanie, odhumusowanie w km 5+200 – 5+500 P - Wyry
- Roboty ziemne pod CPR – w km 5+500 - 6+000 rejon ul. Kopaniny Wyry
- Frezowanie nawierzchni roboty ziemne, odhumusowanie w km 6+000_6_500 – rejon Wyr
- Ulepszenie podłoża pod CPR – w km 6+800 – 7+000 ul. F. Fitki Wyry
- Wzmocnienie podłoża MCE w km 8+600_9+000 – rejon ul. Pszczyńska Gostyń
- Rozbiórka nawierzchni bitumicznej w km 9+350 – 9+700 Wyry
- Wykonanie podbudowy z kruszyAC22P w km 9+700 – 10+200 str. L, ul. Pszczyńska Gostyń
- Frezowanie nawierzchni, odhumusowanie w km 10+200 – 10+500 – rejon Wyr (las)
- Roboty ziemne pod CPR w km 10+750 – 11+250 – rejon Wyr (las)
- Odhumusowanie w km 11+250 – 11+400 – rejon Wyr (Las)
- Podbudowa MCE, wymiana gruntu w km 11+900 – 12+350 do ul. Cichej Kobiór
- Wzmocnienie podłoża cementem w km 12+680_13+027 – do ul. Leśników, Kobiór

Branża Mostowa:
- Zbrojenie i deskowanie wraz z betonowaniem pod skrzydło w km 7+700 rejon Gostyń
- Rozbiórka deskowania skrzydła izolacja cienka i zasypki w km 7+700 rejon Gostyń
- Zbrojenie podpory nr 2 wraz z zasypką w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Zbrojenie podpory nr 1 w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Drenaż za płytami przejściowymi w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń
- Beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe, montaż desek gzymsowych w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń

Roboty branżowe:
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DV – rejon ul. Kopaniny (Wyry)
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DVII – rejon ul. Kopaniny (Wyry)
- Przebudowa kanalizacji deszczowej XIII – rejon ul. Zaleśnej (Gostyń)
- Przebudowa oświetlenia ulicznego w km 12+980 – 13+027 ul. Zachodnia Kobiór
- Montaż kanału technologicznego w km 10+750 - 11+350 – ul. Pszczyńska Gostyń

ETAP III km 13+477 – 15+441:

Branża drogowa:
- Profilacja rowu i formowanie podłoża w km 14+800 – 15+441 ul. Łukowa i ul. Przelotowa, Kobiór

Roboty branżowe:
- Wykonanie zabezpieczenia wykopu z grodzic stalowych w km 14+304 – okolice stacji Crab
- Wykonanie zatoki ITD – rejon stacji Crab

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 22.05 -28.05.2024r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

Branża drogowa:
- Roboty ziemne pod CPR w km 0+200 – 0+560 str. L, rejon ul. Wrzosowej Mikołów
- Profilowanie podłoża pod ulepszenie w km 1+000 – 1+300 str. L, rejon ul. Bielska, Mikołów
- Wykonanie w-wy MCE w km 1+980_2+560 str. P – ul. Pszczyńska Mikołów
- Roboty rozbiórkowe, ziemne i odhumusowanie w km 2+900_4+100 - ul. Pszczyńska Mikołów

Roboty branżowe:
- Budowa kanalizacji deszczowej Kanał DII i DIII – rejon ul. Pszczyńskiej, Mikołów
- Przebudowa gazociągu - ul. Jaskrów, Mikołów

ETAP II km 5+100 – 13+028:

Branża drogowa:
- Frezowanie, odhumusowanie w km 5+200 – 5+500 P - Wyry
- Roboty ziemne pod CPR – w km 5+500 - 6+000 rejon ul. Kopaniny Wyry
- Frezowanie nawierzchni roboty ziemne, odhumusowanie w km 6+000_6_500 – rejon Wyr
- Wzmocnienie podłoża w km 8+600_9+000 – rejon ul. Pszczyńska Gostyń
- Odhumusowanie i roboty ziemne w km 9+000 – 9+100 Wyry
- Wykonanie podbudowy z kruszywa w km 9+700 – 10+200 str. L, ul. Pszczyńska Gostyń
- Frezowanie nawierzchni, odhumusowanie w km 10+500 – 10+750 – rejon Wyr
- Roboty ziemne pod CPR w km 10+750 – 11+250 – rejon Wyr
- Wymiana gruntu w km 11+950_12+350 – do ul. Cichej Kobiór
- Rozbiórka nawierzchni, odhumusowanie w km 12+680_13+027 – do ul. Leśników, Kobiór

Branża Mostowa:
- Zbrojenie i deskowanie pod skrzydło w km 7+700 rejon Gostyń
- Zbrojenie i betonowanie fundamentów obu podpór wraz z zasypkami w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Izolacja ustroju nośnego i płyt przejściowych w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń

Roboty branżowe:
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DV – rejon ul. Kopaniny (Wyry)
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DVII – rejon ul. Kopaniny (Wyry)
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DVIII – rejon ul. Jodłowej (Wyry)
- Przebudowa kanalizacji deszczowej XIII – rejon ul. Zaleśnej (Gostyń)
- Przebudowa kanalizacji deszczowej XVII – rejon ul. Żeńców (Kobiór)
- Montaż kanału technologicznego w km 7+100 – ul. Pszczyńska Gostyń
- Montaż kanału technologicznego w km 10+750 - 11+350 – ul. Pszczyńska Gostyń

ETAP III km 13+477 – 15+441:

Branża drogowa:
- Profilacja rowu i formowanie podłoża w km 14+800 – 15+441 ul. Łukowa i ul. Przelotowa, Kobiór
- Wykonanie zatoki ITD – rejon stacji Crab

Roboty branżowe:
- Przebudowa kabla ziemnego nN w km 14+900 Kobiór
- Wzmocnienie podłoża i roboty ziemne – Zatoka ITD w km 14+900 Kobiór rejon stacji Crab

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 15.05 – 21.05.2024 r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

Branża drogowa:
- Podbudowa z AC22P oraz w-wa wiążąca w km 0+200 – 0+560 str. L, rejon ul. Wrzosowej Mikołów
- Frezowanie nawierzchni w km 1+000 – 1+300 str. L, rejon ul. Bielska, Mikołów
- Wzmocnienie podłoża cementem w km 1+980_2+560 str. P – ul. Pszczyńska Mikołów
- Frezowanie nawierzchni, roboty rozbiórkowe w km 2+900_4+100 - ul. Pszczyńska Mikołów

Roboty branżowe:
- Budowa kanalizacji deszczowej Kanał DII i DIII – rejon ul. Pszczyńskiej, Mikołów
- Przebudowa teletechniki wykonanie przewiertów – rejon ul. Dąbrowszczaków, Mikołów
- Przebudowa gazociągu - ul. Jaskrów, Mikołów
- Przebudowa wodociągów - rejon ul. Pszczyńskiej, Mikołów

ETAP II km 5+100 – 13+028:

Branża drogowa:
- Podbudowa z AC22P – w km 5+500 - 6+000 rejon ul. Kopaniny Wyry
- Frezowanie nawierzchni w km 6+000_6_500 – rejon ul. Wyr
- Frezowanie nawierzchni w km 7+100 – 7+500 – rejon ul. F. Fitki i ul. Tyskiej Wyry
- Roboty ziemne w km 8+600_9+000 – rejon ul. Pszczyńska Gostyń
- Wzmocnienie podłoża cementem w km 9+700 – 10+200 str. L, ul. Pszczyńska Gostyń
- Wymiana gruntu w km 11+950_12+350 – do ul. Cichej Kobiór
- Montaż krawężników w km 12+680_13+027 – do ul. Leśników, Kobiór

Branża Mostowa:
- Montaż grodzic i wykop pod skrzydło w km 7+700 rejon Gostyń
- Zbrojenie fundamentów podpór w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Przygotowanie UN pod wykonanie izolacji w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń

Roboty branżowe:
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DVII – rejon ul. Łuczników (Wyry)
- Przebudowa kanalizacji deszczowej XIII – rejon ul. Zaleśnej (Gostyń)
- Przebudowa kanalizacji deszczowej XVII – rejon ul. Żeńców (Kobiór)
- Montaż kanału technologicznego w km 7+100 - Gostyń

ETAP III km 13+477 – 15+441:

Branża drogowa:
- Profilacja rowu i formowanie podłoża w km 14+800 – 15+441 ul. Łukowa i ul. Przelotowa, Kobiór

Roboty branżowe:
- Przebudowa kabla ziemnego nN w km 14+900 Kobiór
- Wzmocnienie podłoża i roboty ziemne – Zatoka ITD w km 14+900 Kobiór rejon stacji Crak

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 08.05 – 14 .05.2024 r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

Branża drogowa:
- Montaż krawężnika, podbudowy z kruszywa łamanego w km 0+200 – 0+560 str. L, rejon ul. Wrzosowej Mikołów
- Frezowanie nawierzchni w km 1+000 – 1+300 str. L, rejon ul. Bielska, Mikołów
- Roboty ziemne w km 1+980_2+560 str. P – ul. Pszczyńska Mikołów
- Betonowanie muru oporowego S4 w km 4+300 – rejon ul. Dąbrowszczaków

Roboty branżowe:
- Budowa kanalizacji deszczowej Kanał DII – rejon ul. Pszczyńskiej, Mikołów
- Przebudowa teletechniki wykonanie przewiertów – rejon ul. Dąbrowszczaków, Mikołów
- Przebudowa gazociągu - ul. Jaskrów, Mikołów
- Przebudowa sieci Orange – rejon ul. Dąbrowszczaków i ul. Transportowej

ETAP II km 5+100 – 13+028:

Branża drogowa:
- Układanie krawężników – w km 5+500 - 6+000 rejon ul. Kopaniny Wyry
- Frezowanie nawierzchni w km 7+100 – 7+466 – rejon ul. F. Fitki i ul. Tyskiej Wyry
- Profilowanie podłoża w km 9+700 – 10+220 str. L, ul. Pszczyńska Gostyń
- Podbudowa z kruszywa łamanego w km 12+680_13+027 str. P, rejon ul. Cichej o ul. Zachodniej Kobiór

Branża Mostowa:
- Wykonanie próbnego obciążenia pali w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Betonowanie płyty przejściowej w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń

Roboty branżowe:
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DVII – rejon ul. Łuczników (Wyry)
- Przebudowa kanalizacji deszczowej XIII – rejon ul. Zaleśnej (Gostyń)
- Przebudowa kanalizacji deszczowej XVII – rejon ul. Żeńców (Kobiór)
- Przebudowa linii napowietrznej w km 7+700

ETAP III km 13+477 – 15+441:

Branża drogowa:
- Profilacja rowu i formowanie podłoża w km 14+800 – 15+441 ul. Łukowa i ul. Przelotowa, Kobiór

Roboty branżowe:
- Przebudowa kabla ziemnego nN w km 14+900 Kobiór

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 25.04 – 07.05.2024 r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

Branża drogowa:
- Montaż krawężnika w km 0+200 – 0+560 str. L, rejon ul. Wrzosowej Mikołów
- Frezowanie nawierzchni w km 1+000 – 1+300 str. L, rejon ul. Bielska, Mikołów
- Roboty ziemne w km 1+980_2+560 str. P – ul. Pszczyńska Mikołów
- Zbrojenie i deskowanie muru oporowego S4 w km 4+300 – rejon ul. Dąbrowszczaków

Roboty branżowe:
- Budowa kanalizacji deszczowej Kanał DII – rejon ul. Pszczyńskiej, Mikołów
- Przebudowa teletechniki wykonanie przewiertów – rejon ul. Dąbrowszczaków, Mikołów
- Przebudowa gazociągu - rejon ul. Zwycięstwa, Wyry i ul. Jaskrów, Mikołów
- Przebudowa sieci Orange – rejon ul. Dąbrowszczaków i ul. Transportowej

ETAP II km 5+100 – 13+028:

Branża drogowa:
- Wykonanie nasypu pod CPR w km 6+800 – 7+100 – rejon ul. Łuczników Wyry
- Roboty rozbiórkowe w km 9+700 – 10+220 str. L, ul. Pszczyńska Gostyń
- Wykonanie w-wy MCE w km 12+680_13+027 str. P, rejon ul. Cichej o ul. Zachodniej Kobiór

Branża Mostowa:
- Odbiór obiektu tymczasowego w km 7+750 w rejonie ul. Rybnickiej M1 Gostyń
- Wykonanie betonu podkładowego pod fundament w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń
- Zasypka za przyczółkami, umocnienie dna koryta cieku w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń

Roboty branżowe:
- Przebudowa kanalizacji deszczowej DVII – rejon ul. Łuczników (Wyry)
- Przebudowa kanalizacji deszczowej XIII – rejon ul. Zaleśnej (Gostyń)
- Przebudowa kanalizacji deszczowej XVII – rejon ul. Żeńców (Kobiór)

ETAP III km 13+477 – 15+441:

Branża drogowa:
- Profilacja rowu w km 14+800 – 15+441 ul. Łukowa i ul. Przelotowa, Kobiór

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 18.04 – 24.04.2024 r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

Branża drogowa:
- Roboty rozbiórkowe w km 0+200 – 0+560 str. L, rejon ul. Wrzosowej Mikołów
- Roboty rozbiórkowe w km 1+980_2+560 str. P – ul. Pszczyńska Mikołów
- Zbrojenie i deskowanie oczepu ścianki szczelnej w km 4+300 – rejon ul. Dąbrowszczaków

Roboty branżowe:
- Budowa kanalizacji deszczowej Kanał DI – rejon ul. Jaskrów i ul. Głogowej
- Przebudowa kanalizacji – ul. Pszczyńska Mikołów
- Przebudowa gazociągu - rejon ul. Zwycięstwa, Wyry
- Przebudowa sieci Orange – rejon ul. Dąbrowszczaków i ul. Transportowej

ETAP II km 5+100 – 13+028:

Branża drogowa:
- Wykonanie podbudowy z MCE w km 5+500 – 6+000 str. L – rejon ul. Jodłowej Wyry
- Podbudowa AC22P w km 6+800 – 7+100 – rejon ul. Łuczników Wyry
- Roboty ziemne w km 8+600_9+000 Gostyń
- Podbudowa AC22P w km 9+700 – 10+220 ul. Pszczyńska Gostyń
- Podbudowa AC22P w km 10+740 – 11+250 str. L, ul. Pszczyńska Gostyń
- Odhumusowanie, roboty ziemne w km 11+950_12+350 str. P, rejon ul. Żeńców Kobiór
- Frezowanie nawierzchni w km 12+680_13+027 str. P, rejon ul. Cichej o ul. Zachodniej Kobiór

Branża Mostowa:
- Montaż obiektu tymczasowego w km 7+750 w rejonie ul. Rybnickiej M1 Gostyń
- Wykonanie wykopu pod fundamentu w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Przygotowanie do iniekcji pali w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń
- Zasypka za przyczółkami, umocnienie dna koryta cieku w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń

Roboty branżowe:
- Montaż wpustów ulicznych – rejon ul. Kopaniny (Wyry)
- Przebudowa sieci Orange – rejon ul. Zaleśna (Gostyń)
- Przebudowa sieci napowietrznej - rejon ul. Tyskiej i ul. Rybnickiej

ETAP III km 13+477 – 15+441:

Branża drogowa:
- Profilacja rowu w km 14+800 – 15+441 ul. Łukowa i ul. Przelotowa, Kobiór

Branża Mostowa:
- Rozbiórka platformy pod palownicę w km 14+304,8 – okolice stacji Crab

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 11.04 – 17.04.2024 r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

Branża drogowa:
- Roboty rozbiórkowe w km 0+200 – 0+560 str. L, rejon ul. Wrzosowej Mikołów
- Roboty rozbiórkowe w km 1+980_2+560 str. P – ul. Pszczyńska Mikołów
- Wykonanie oczepu ścianki szczelnej w km 4+300 – rejon ul. Dąbrowszczaków

Roboty branżowe:
- Budowa kanalizacji deszczowej Kanał DI – rejon ul. Jaskrów i ul. Głogowej
- Przebudowa kanalizacji – ul. Pszczyńska Mikołów
- Przebudowa gazociągu - rejon ul. Zwycięstwa, Wyry
- Przebudowa sieci Orange – rejon ul. Dąbrowszczaków i ul. Transportowej

ETAP II km 5+100 – 13+028:

Branża drogowa:
- Ulepszenie podłoża wraz z w-wą MCE w km 5+500 – 6+000 str. L – rejon ul. Jodłowej Wyry
- Podbudowa z kruszywa łamanego, montaż krawężników w km 6+800 – 7+100 – rejon ul. Łuczników Wyry
- Roboty ziemne w km 8+600_9+000 Gostyń
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w km 9+700 – 10+220 ul. Pszczyńska Gostyń
- Wykonane podbudowy z kruszywa w km 10+740 – 11+250 str. L, ul. Pszczyńska Gostyń
- Odhumusowanie, rozbiórka podbudowy w km 11+950_12+350 str. P, rejon ul. Żeńców Kobiór
- Frezowanie nawierzchni w km 12+680_13+027 str. P, rejon ul. Cichej o ul. Zachodniej Kobiór

Branża Mostowa:
- Montaż obiektu tymczasowego w km 7+750 w rejonie ul. Rybnickiej M1 Gostyń
- Przebudowa sieci napowietrznej w km 7+750 w rejonie ul. Rybnickiej M1 Gostyń
- Wykonanie wykopu pod fundamentu w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Zbrojenie, deskowanie i betonowanie progu pod płytę przejściową w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń
- Zasypka za przyczółkami, umocnienie dna koryta cieku w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń

Roboty branżowe:
- Montaż wpustów ulicznych – rejon ul. Kopaniny (Wyry)
- Przebudowa sieci Orange – rejon ul. Zaleśna (Gostyń)
- Przebudowa sieci napowietrznej - rejon ul. Kopaniny (Wyry) i ul. F. Fitki

ETAP III km 13+477 – 15+441:

Branża drogowa:
- Podbudowa SMA16W w km 14+800 – 15+441 ul. Łukowa i ul. Przelotowa, Kobiór

Branża Mostowa:
- Zakończenie robót palowych w km 14+304,8 – okolice stacji Crab

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 04.04 – 10.04.2024 r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

Branża drogowa:
- Podbudowa z AC22 P, w-wa wiążąca AC16W oraz w km 0+200 – 0+560 rejon ul. Wrzosowej Mikołów
- Rozbiórka barier, odhumusowanie w km 1+980_2+560 – ul. Pszczyńska Mikołów
- Wykonanie oczepu ścianki szczelnej w km 4+300 – rejon ul. Dąbrowszczaków

Roboty branżowe:
- Budowa kanalizacji deszczowej Kanał DI – rejon ul. Jaskrów i ul. Głogowej
- Przebudowa gazociągu - rejon ul. Dąbrowszczaków i ul. Magazynowej

ETAP II km 5+100 – 13+028:

Branża drogowa:
- Roboty ziemne, profilowanie podłoża w km 5+500 – 6+000 str. L – rejon ul. Jodłowej Wyry
- Wzmocnienie podłoża MCE w km 6+800 – 7+100 – rejon ul. Łuczników Wyry
- Odhumusowanie, roboty ziemne w km 8+600_9+000 Gostyń
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w km 9+700 – 10+220 ul. Pszczyńska Gostyń
- Wykonane podbudowy z kruszywa w km 10+740 – 11+250 str. L, ul. Pszczyńska Gostyń
- Odhumusowanie w km 11+950_12+350 str. P, rejon ul. Żeńców Kobiór

Branża Mostowa:
- Budowa objazdu pod obiekt tymczasowy obiekt mostowy km 7+750 w rejonie ul. Rybnickiej M1 Gostyń
- Wykonanie fundamentu w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Wykonanie zasypki przyczółków w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń

Roboty branżowe:
- Montaż wpustów ulicznych – rejon ul. Kopaniny (Wyry)
- Przebudowa sieci wodociągowej - rejon ul. Spokojnej (Wyry)
- Przebudowa sieci Orange – rejon ul. Zaleśna (Gostyń)

ETAP III km 13+477 – 15+441:

Branża drogowa:
- Podbudowa AC22P w km 14+800 – 15+441 ul. Łukowa i ul. Przelotowa, Kobiór

Branża Mostowa:
- Kontynuacja robót palowych w km 14+304,8 – okolice stacji Crab
- Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 28.03.2024r.

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 28.03 – 03.04.2024r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

Branża drogowa:
- Podbudowa z kruszywa łamanego, profilowanie pobocza montaż barier w km 0+200 – 0+560 rejon ul. Wrzosowej Mikołów

Roboty branżowe:
- Budowa kanalizacji deszczowej Kanał DI – rejon ul. Jaskrów i ul. Głogowej
- Przebudowa gazociągu - rejon ul. Dąbrowszczaków i ul. Magazynowej

ETAP II km 5+100 – 13+028:

Branża drogowa:
- Rozbiórka nawierzchni bitumicznej, odhumusowanie w km 5+500 – 6+000 str. L – rejon ul. Jodłowej Wyry
- Wzmocnienie podłoża MCE w km 6+800 – 7+100 – rejon ul. Łuczników Wyry
- Odhumusowanie, odwodnienie, kopanie rowów w km 8+700_9+000 Gostyń
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w km 9+700 – 10+220 ul. Pszczyńska Gostyń
- Wykonane podbudowy z kruszywa w km 10+740 – 11+250 str. L, ul. Pszczyńska Gostyń

Branża Mostowa:
- Budowa objazdu pod obiekt tymczasowy obiekt mostowy km 7+750 w rejonie ul. Rybnickiej M1 Gostyń
- Demontaż palownicy rozbiórka platformy w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Wykonanie zasypki przyczółków w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń

Roboty branżowe:
- Budowa kanału deszczowego – rejon ul. F. Fitki (Wyry)
- Przebudowa kanalizacji - rejon ul. Cichej i ul. Żeńców (Kobiór)
- Przebudowa sieci Orange – rejon ul. Magazynowej (Wyry)
- Przebudowa sieci Orange – rejon ul. Rybnickiej (Gostyń)
- Przebudowa sieci Orange – rejon ul. Zaleśnej (Gostyń)

ETAP III km 13+477 – 15+441:

Branża drogowa:
- Podbudowa AC22P w km 14+800 – 15+441 ul. Łukowa i ul. Przelotowa, Kobiór

branża Mostowa:
- Rozpoczęcie palowania w km 14+304,8 – okolice stacji Crab
- Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 28.03.2024r.

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 13.03 – 27.03.2024r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

Branża drogowa:
- Podbudowa z kruszywa łamanego, montaż krawężnika, regulacja wpustów w km 0+200 – 0+560 rejon ul. Wrzosowej Mikołów
- Podbudowa AC22P w km 1+960 – 2+250 ul. Pszczyńska Mikołów
- W-wa wiążąca z SMA 16W w km 1+960 – 2+250 ul. Pszczyńska Mikołów

Roboty branżowe:
- Budowa kanalizacji deszczowej Kanał DI – rejon ul. Jaskrów i ul. Głogowej
- Budowa kanału teletechnicznego - rejon ul. Wrzosowej
- Przebudowa gazociągu - rejon ul. Dąbrowszczaków i ul. Magazynowej

ETAP II km 5+100 – 13+028:

Branża drogowa:
- Podbudowa z kruszywa łamanego wraz z robotami bitumicznymi w km 5+500 – 6+000 – rejon ul. Jodłowej Wyry
- Wzmocnienie podłoża w km 6+800 – 7+100 – rejon ul. Łuczników Wyry
- Rozbiórka nawierzchni w km 8+700_9+000 Gostyń
- Stabilizacja wraz z wyminą gruntu w km 9+700 – 10+220 ul. Pszczyńska Gostyń
- Wykonane w-wy MCE w km 10+770 – 11+250 str. L, ul. Pszczyńska Gostyń
- Podbudowa AC22P w km 11+950_1350 str. L, ul. Pszczyńska Gostyń

Branża Mostowa:
- Budowa objazdu pod obiekt tymczasowy obiekt mostowy km 7+750 w rejonie ul. Rybnickiej M1 Gostyń
- Palowanie w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Rozdeskowanie i zasypki obiektu ramowego w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń

Roboty branżowe:
- Budowa kanału deszczowego – rejon ul. Magazynowej (Wyry)
- Montaż wpustów ulicznych – rejon ul. Łuczników (Wyry)
- Przebudowa kanalizacji - rejon ul. Cichej (Kobiór)
- Przebudowa sieci Orange – rejon ul. Magazynowej (Wyry)
- Przebudowa sieci Orange – rejon ul. Rybnickiej (Gostyń)
- Przebudowa sieci Orange – rejon ul. Zaleśnej (Gostyń)

ETAP III km 13+477 – 15+441:

Branża drogowa:
- Podbudowa z kruszywa łamanego w km 14+800 – 15+441 ul. Łukowa i ul. Przelotowa, Kobiór
- Grunt stabilizowany cementem w km 14+800 – 15+441 – ul. Przelotowa Kobiór

Branża Mostowa:
- Przygotowanie platformy pod palownicę w km 14+304,8 – okolice stacji Crab

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 28.02 – 12.03.2024r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

branża drogowa:
- Profilowanie koryta i stabilizacja gruntu w km 0+200 – 0+560 rejon ul. Wrzosowej Mikołów
- Podbudowa z kruszywa łamanego w km 1+960 – 2+250 ul. Pszczyńska Mikołów

Roboty branżowe:
- Budowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. M. S. Curie
- Przebudowa wodociągu - rejon ul. Dąbrowszczaków i ul. Zjednoczenia
- Przebudowa gazociągu - rejon ul. Dąbrowszczaków i ul. Magazynowej

ETAP II km 5+100 – 13+028:

branża drogowa:
- Roboty ziemne na ścieżce rowerowej w km 5+500 – 6+000 – rejon ul. Jodłowej Wyry
- Układanie krawężnika w km 5+800 – 6+000 – rejon ul. Jodłowej Wyry
- Frezowanie i roboty zimne w km 6+800 – 7+100 – rejon ul. Łuczników Wyry
- Profilowanie pod stabilizację w km 9+700 – 10+220 ul. Pszczyńska Gostyń
- Rozbiórka podbudowy w km 10+770 – 11+250 ul. Pszczyńska Gostyń
- Roboty ziemne w km 10+770 – 11+250 ul. Pszczyńska Gostyń

branża Mostowa:
- Budowa objazdu pod obiekt tymczasowy obiekt mostowy w rejonie ul. Rybnickiej M1
- Palowanie w km 8+047 – obiekt M2 Gostyń
- Rozdeskowanie obiektu ramowego w km 9+009,07 – obiekt M3 – Gostyń

Roboty branżowe:
- Przebudowa kanalizacji - rejon ul. Cichej (Kobiór)
- Przebudowa wodociągu - rejon ul. Cichej (Kobiór)

ETAP III km 13+477 – 15+441:

branża drogowa:
- Profilowanie koryta – odwodnienie wraz z ul. Łukową w km 14+800 – 15+441 – ul. Przelotowa Kobiór
- Grunt stabilizowany cementem w km 14+800 – 15+441 – ul. Przelotowa Kobiór

branża Mostowa:
- Przygotowanie platformy pod palownicę w km 14+304,8 – okolice stacji Crab

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 14.02 – 27.02.2024r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe
- Osuszenie zbiornika, wykonanie odwiertów geologicznych – rejon ul. Słonecznej w Mikołowie

Roboty branżowe:
- Budowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. M. S. Curie
- Przebudowa wodociągu - rejon ul. Dąbrowszczaków
- Przebudowa gazociągu - rejon ul. Dąbrowszczaków i ul. Magazynowej

ETAP II km 5+100 – 13+028:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe
- Odhumusowanie w rejonie przepustu P6 z odwodnieniem i profilowaniem podłoża

branża Mostowa:
- Budowa objazdu pod obiekt tymczasowy obiekt mostowy w rejonie ul. Rybnickiej M1
- Wykonanie platformy pod palownicę w km 8+047 – obiekt M2
- Dostawa koszy zbrojeniowych pali km 8+047,59 – obiekt M2
- Zbrojenie i deskowanie ramownicy w km 9+009,07 – obiekt M3

Roboty branżowe:
- Przebudowa kanalizacji - rejon ul. Cichej (Kobiór)

ETAP III km 13+477 – 15+441:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe

branża Mostowa:
- Prace porządkowe po rozbiórka obiektu w km 14+304,8 – okolice stacji Crab
- Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 10.01.2024r.

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 17.01 – 30.01.2024r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe

Roboty branżowe:
- Przebudowa gazociągu - rejon ul. Dąbrowszczaków
- Budowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. M. S. Curie
- Przebudowa wodociągu - rejon ul. Dąbrowszczaków

ETAP II km 5+100 – 13+028:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe

branża Mostowa:
- Wykonanie platformy pod palownicę w km 8+047 – obiekt M2
- Dostawa koszy zbrojeniowych pali km 8+047,59 – obiekt M2
- Betonowanie ław fundamentowych w km 9+009,07 – obiekt M3
- Zbrojenie ramy oraz profilacja terenu pod deskowanie skrzydeł

Roboty branżowe:
- Przebudowa kanalizacji - rejon ul. Cichej (Kobiór)

ETAP III km 13+477 – 15+441:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe

branża Mostowa:
- Prace porządkowe po rozbiórka obiektu w km 14+304,8 – okolice stacji Crab
- Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 10.01.2024r.

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 17.01 – 30.01.2024r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe

Roboty branżowe:
- Przebudowa gazociągu - rejon ul. Dąbrowszczaków
- Budowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. M. S. Curie
- Przebudowa wodociągu - - rejon ul. Dąbrowszczaków

ETAP II km 5+100 – 13+028:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe

branża Mostowa:
- Wykonanie platformy pod palownicę w km 8+047 – obiekt M2
- Zbrojenie ław fundamentowych w km 9+009,07 – obiekt M3

ETAP III km 13+477 – 15+441:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe

branża Mostowa:
- Rozbiórka obiektu w km 14+304,8 – okolice stacji Crab

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 10.01 – 16.01.2024r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe

Roboty branżowe:
- Przebudowa gazociągu - rejon ul. Dąbrowszczaków
- Budowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. M. S. Curie

ETAP II km 5+100 – 13+028:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe

branża Mostowa:
- Rozbiórka obiektu w km 8+047 – obiekt M2
- Wykonanie próbnego obciążenia pali w km 9+009,07 – obiekt M3

ETAP III km 13+477 – 15+441:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 03.01.2023 – 09.01.2024r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe

Roboty branżowe:
- Przebudowa gazociągu - rejon ul. Dąbrowszczaków
- Budowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Wrzosowej i ul. Strzechy

ETAP II km 5+100 – 13+028:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe
- Wykonanie krawężnika w rejonie ul. Kopaniny

branża Mostowa:
- Wykonanie próbnego obciążenia pali w km 9+009,07 – obiekt M3
- Wykonanie nawierzchni z MMA na objeździe w km9+009,07
Kanalizacja deszczowa:
- Budowa KD - rejon ul. Żeńców

ETAP III km 13+477 – 15+441:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 12.12.2023 – 02.01.2024r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe

Roboty branżowe:
- Przebudowa gazociągu - rejon ul. Jaskrów i ul. Głogowej
- Budowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Wrzosowej i ul. Strzechy

ETAP II km 5+100 – 13+028:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe
- Wykonanie krawężnika w rejonie ul. Kopaniny

branża Mostowa:
- Wykonanie pali w km 9+009,07 – obiekt M3
- Roboty utrzymaniowe objazdu
Kanalizacja deszczowa:
- Budowa KD - rejon ul. Żeńców

ETAP III km 13+477 – 15+441:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe
- Rozbiórka nawierzchni na odcinku dojazdu do DK44 (ul. Przelotowa)

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 06.12 – 12.12.2023r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe

Roboty branżowe:
- Przebudowa gazociągu - rejon ul. Jaskrów i ul. Głogowej
- Budowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Wrzosowej i ul. Strzechy

ETAP II km 5+100 – 13+028:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe

branża Mostowa:
- Wykonanie platformy pod wiertnicę w km 9+009,07 – obiekt M3
Kanalizacja deszczowa:
- Budowa KD - rejon ul. Żeńców

ETAP III km 13+477 – 15+441:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe

branża Mostowa:
- Wykonanie nawierzchni z MMA na objeździe w km 14+300 – pomiędzy rondem, a stacją Crab

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 29.11 – 05.12.2023r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe

Roboty branżowe:
- Przebudowa Wodociągu rejon ul. Zjednoczenia i ul. Łaziska
- Budowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Wrzosowej i ul. Strzechy

ETAP II km 5+100 – 13+028:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe

branża Mostowa:
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 7+770 – obiekt M1
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 8+047,59 – obiekt M2
- Wyburzenie obiektu i wywożenie gruzu w km 9+009,07 – obiekt M3
- Wykonanie platformy pod wiertnicę w km 9+009,07 – obiekt M3
Kanalizacja deszczowa:
- Budowa KD - rejon ul. Pszczyńskiej Gostyń

ETAP III km 13+477 – 15+441:

branża drogowa:
- Zimowe prace utrzymaniowe

branża Mostowa:
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego i obciążenie próbne w km 14+300 – pomiędzy rondem, a stacją Crab Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 28.11.2023r.

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 22.11 – 28.11.2023r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

branża drogowa:
- Wzmocnienie w-wy z kruszywa łamanego i w-wy MCE - rejon ul. Pszczyńskiej Mikołów

Roboty branżowe:
- Przebudowa Wodociągu rejon ul. Jaśminowej, Mikołów
- Budowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Wrzosowej

ETAP II km 5+100 – 13+028:

branża drogowa:
- Wykonanie warstwy z MCE - rejon ul. Kopaniny Wyry
- Wykonanie krawężnika i podbudowy z betonu asfaltowego - do ul. F. Fitki
- Wykonanie w-wy MCE - rejon ul. Żeńców i Żołędziowej

branża Mostowa:
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 7+770 – obiekt M1
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 8+047,59 – obiekt M2
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 9+009,07 – obiekt M3
Kanalizacja deszczowa:
- Budowa KD - rejon ul. Pszczyńskiej Gostyń

ETAP III km 13+477 – 15+441:

branża drogowa:
- Wymiana gruntu - rejon ul. Łukowa i ul. Przelotowa str. P Kobiór

branża Mostowa:
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 14+300 – pomiędzy rondem a stacją Crab

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 15.11 – 21.11.2023r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

branża drogowa:
- Wzmocnienie podłoża cementem i wykonanie warstwy MCE - rejon ul. Pszczyńskiej Mikołów

Roboty branżowe:
- Przebudowa Wodociągu rejon ul. Jaśminowej, Mikołów
- Budowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Wrzosowej

ETAP II km 5+100 – 13+028:

branża drogowa:
- Wykonanie warstwy z MCE - rejon ul. Kopaniny Wyry
- Montaż krawężnika – rejon ul. F. Fitki Wyry
- Podbudowa z kruszywa łamanego - ul. Pszczyńska Gostyń

branża Mostowa:
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 7+770 – obiekt M1
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 8+047,59 – obiekt M2
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 9+009,07 – obiekt M3
Kanalizacja deszczowa:
- Budowa KD - rejon ul. Pszczyńskiej Gostyń
- Budowa KD – rejon ul. Zachodniej Kobiór

ETAP III km 13+477 – 15+441:

branża drogowa:
- Rozbiórka podbudowy z kruszywa i odhumusowanie - rejon ul. Łukowa i ul. Przelotowa str. P Kobiór

branża Mostowa:
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 14+300 – pomiędzy rondem a stacją Crab
- Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 21.11.2023r.

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 08.11 – 14.11.2023r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

branża drogowa:
- Rozbiórka nawierzchni - rejon ul. Wrzosowej
- Wykonanie wykopu i nasypu - ul. Pszczyńska Mikołów
- Wzmocnienie podłoża cementem i przygotowanie pod MCE - rejon ul. Pszczyńskiej Mikołów

Roboty branżowe:
- Przebudowa Wodociągu rejon ul. Jaśminowej, Mikołów
- Budowa kanalizacji - rejon ul. Wrzoswej
- Przebudowa Gazociągu rejon ul. Słonecznej

ETAP II km 5+100 – 13+028:

branża drogowa:
- Profilowanie i wzmocnienie podłoża cementem - rejon ul. Kopaniny
- Wykonanie warstwy z MCE - rejon ul. Kopaniny
- Podbudowa z kruszywa łamanego - ul. Pszczyńska Gostyń

branża Mostowa:
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 7+770 – obiekt M1
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 8+047,59 – obiekt M2
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 9+009,07 – obiekt M3
Kanalizacja deszczowa:
- Budowa KS - rejon ul. Zachodniej

ETAP III km 13+477 – 15+441:

branża drogowa:
- Rozbiórka nawierzchni i odhumusowanie - rejon ul. Łukowa i ul. Przelotowa str. P Kobiór

branża Mostowa:
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 14+300 – pomiędzy rondem a stacją Crab

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 01.11 – 07.11.2023r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

branża drogowa:
- Rozbiórka nawierzchni rejon ul. Pszczyńska do przepustu PD2
- Wykonanie nasypu - ul. Pszczyńska Mikołów
Roboty sanitarne:
- Przebudowa Wodociągu rejon ul. Jaśminowej, Mikołów
- Przebudowa Gazociągu rejon ul. Profilowa

ETAP II km 5+100 – 13+028:

branża drogowa:
- Profilowanie i wzmocnienie podłoża cementem - rejon ul. Spokojnej Wyry
- Wykonanie warstwy z MCE - rejon ul. F. Fitki, Wyry, ul. Pszczyńskiej Gostyń oraz do ul. Żeńców, Kobiór
- Roboty ziemne - rejon ul. Pszczyńska Gostyń
- Podbudowa z kruszywa łamanego - ul. Pszczyńska Gostyń

branża Mostowa:
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 7+770 – obiekt M1
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 8+047,59 – obiekt M2
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 9+009,07 – obiekt M3
Kanalizacja deszczowa:
- Budowa KD - rejon ul. Spokojnej
- Budowa KD z rur GPR - rejon ul. Zachodniej
- Budowa KS - rejon ul. Zachodniej

ETAP III km 13+477 – 15+441:

branża drogowa:
- Wykonanie podbudowy z kruszywa - rejon ul. Łukowa i ul. Przelotowa str. L
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej - rejon ul. Łukowa i ul. Przelotowa str. L

branża Mostowa:
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 14+300 – pomiędzy rondem a stacją Crab

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 25.10 – 31.10.2023r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

branża drogowa:
- Sprzątanie po wycince drzew
- Wykonanie wykopu i nasypu - ul. Pszczyńska Mikołów
- Rozbiórka nawierzchni - ul. Pszczyńska
Roboty sanitarne:
- Przebudowa Wodociągu rejon ul. Wrzosowej i ul. Profilowej
- Przebudowa Gazociągu rejon ul. Słonecznej

ETAP II km 5+100 – 13+028:

branża drogowa:
- Sprzątanie po wycince drzew
- Odhumusowanie i Profilowanie pod stabilizację od ul. Pszczyńska Gostyń
- Przygotowanie pod MCE - ul. Pszczyńska Gostyń
- Profilowanie pod MCE - rejon przepustu P6, i P7 ul. Pszczyńska
- Profilowanie podłoża pod stabilizację - rejon ul. Kopaniny
- Wzmocnienie podłoża - rejon ul. Centralnej i Żeńców

branża Mostowa:
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego i wbijanie ścianki szczelnej w km 7+770 – obiekt M1
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 8+047,59 – obiekt M2
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 9+009,07 – obiekt M3
Kanalizacja deszczowa:
- Montaż kanału GRP - rejo ul. Leśników
- Budowa KD - rejon ul. Leśników

ETAP III km 13+477 – 15+441:

branża drogowa:
- Sprzątanie po wycince drzew
- Wykonanie podbudowy z kruszywa - rejon ul. Łukowa i ul. Przelotowa str. P i L
- Roboty ziemne z profilowaniem i wzmacnianiem podłoża – rejon ul. Łukowa i ul. Przelotowa str. P i L

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 18.10 – 24.10.2023r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:

branża drogowa:
- Odhumusowanie, frezowanie i rozbiórka barier - ul. Pszczyńska Mikołów
- Wbijanie ścianki szczelne ul. rejon ul. Dobrowszczaków
Roboty sanitarne:
- Przebudowa Wodociągu rejon ul. Wrzosowej i ul. Profilowej
- Przebudowa Gazociągu rejon ul. Słonecznej

ETAP II km 5+100 – 13+028:

branża drogowa:
- Odhumusowanie i Roboty ziemne od ul. Pszczyńska Gostyń
- Profilowanie podłoża - rejon ul. Kopaniny
- Wzmocnienie podłoża - rejon ul. Centralnej i Żeńców

branża Mostowa:
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego i wbijanie ścianki szczelnej w km 7+770 – obiekt M1
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 8+047,59 – obiekt M2
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 9+009,07 – obiekt M3
Kanalizacja deszczowa:
- Budowa KD na odcinku DV.5 – DV.6 – rejon ul. Kopaniny
- Budowa KD na odcinku DVI – rejon ul. Spokojnej

ETAP III km 13+477 – 15+441:

branża drogowa:
- Wymiana gruntu – ul. Przelotowa, Kobiór
- Roboty ziemne z profilowaniem i wzmacnianiem podłoża – rejon ul. Łukowa i ul. Przelotowa str. P i L

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 11.10 – 17.10.2023r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:
- Wycinka drzew (wyrywanie karpin, zrębkowanie drewna, transport drewna i karpin)

branża drogowa:
- Odhumusowanie i Frezowanie nawierzchni ul. Pszczyńska Mikołów
Roboty sanitarne:
- Wykonanie Kanalizacji Deszczowej DN500 z montażem studni, przykanalików i wpustów deszczowych – rejon ul. Wrzosowej
- Przebudowa Wodociągu rejon ul. Wrzosowej i ul. Profilowej

ETAP II km 5+100 – 13+028:
- Wycinka drzew (wyrywanie karpin, zrębkowanie drewna, transport drewna i karpin)

branża drogowa:
- Roboty ziemne od ul. Żeńców
- Rozbiórka nawierzchni i nawierzchni - rejon ul. Jodłowej

branża Mostowa:
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 7+770 – obiekt M1
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 8+047,59 – obiekt M2
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 9+009,07 – obiekt M3
Kanalizacja deszczowa:
- Budowa KD na odcinku DV.5 – DV.6 – rejon ul. Jodłowej

ETAP III km 13+477 – 15+441:
- Wycinka drzew (wyrywanie karpin, zrębkowanie drewna, transport drewna i karpin)

branża drogowa:
- Odhumusowanie od ul. Łukowej – ul. Przelotowa
- Roboty ziemne z profilowaniem podłoża – rejon ul. Łukowa i ul. Przelotowa str. P i L

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 04.10 – 10.10.2023r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:
- Wycinka drzew (wyrywanie karpin, zrębkowanie drewna, transport drewna i karpin)

branża drogowa:
- Frezowanie nawierzchni ul. Bielska (rejon ul. Wrzosowej)
Roboty sanitarne:
- Wykonanie Kanalizacji Deszczowej DN500 z montażem studni, przykanalików i wpustów deszczowych – rejon ul. Wrzosowej
- Przebudowa Wodociągu rejon ul. Wrzosowej i ul. Strzechy

ETAP II km 5+100 – 13+028:
- Wycinka drzew (wyrywanie karpin, zrębkowanie drewna, transport drewna i karpin)

branża drogowa:
- Umacnianie poboczy – rejon ul. Kopaniny
- Rozbiórka chodnika od ul. Kopaniny do ul. Łuczników
- Roboty ziemne i frezowanie nawierzchni od ul. Kopaniny do ul. Spokojnej
- Profilowanie podłoża wraz z ulepszeniem – ul. Pszczyńska do ul. F. Fitki
- Profilowanie podłoża pod ulepszenie – rejon ul. F. Fitki
- Odhumusowanie i frezowanie – rejon ul. Żeńców

branża Mostowa:
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 7+770 – obiekt M1
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 8+047,59 – obiekt M2
- Budowa objazdu dla mostu tymczasowego w km 9+009,07 – obiekt M3
Kanalizacja deszczowa:
- Budowa KD na odcinku DXVI.2 - DXVI.5 - ul. Pszczyńska
- Budowa KD na odcinku DVIII.18 - DVIII.17 – rejon ul. F. Fitki
- Budowa KD na odcinku DV.2 – DV.3 – rejon ul. Kopaniny

ETAP III km 13+477 – 15+441:
- Wycinka drzew (wyrywanie karpin, zrębkowanie drewna, transport drewna i karpin)

branża drogowa:
- Odhumusowanie od ul. Łukowej – ul. Przelotowa
- Rozbiórka nawierzchni bitumicznej – rejon ul. Łukowa i ul. Przelotowa str. P i L
- Odhumusowanie - rejon ul. Łukowa i ul. Przelotowa str. P
- Odhumusowanie - rejon ul. Przelotowa str. L

branża Mostowa:
- Budowa objazdu tymczasowego dla obiektu MD3, rejon stacji Crab
- Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 11.10.2023r.

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 28.09 – 04.10.2023r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:
- Wycinka drzew (wyrywanie karpin, zrębkowanie drewna, transport drewna i karpin)

branża drogowa:
- Odhumusowanie – rejon ul. Wrzosowej, ul. Jaśminowej i ul. Słonecznej
Kanalizacja deszczowa:
- Wykonanie KD DN500 – rejon ul. Wrzosowej

ETAP II km 5+100 – 13+028:
- Wycinka drzew (wyrywanie karpin, zrębkowanie drewna, transport drewna i karpin)
- Umacnianie poboczy – rejon ul. Kopaniny

branża drogowa:
- Profilowanie podłoża wraz z ulepszeniem – ul. Pszczyńska
- Profilowanie podłoża pod ulepszenie km – rejon ul. F. Fitki

branża Mostowa:
- Budowa mostu tymczasowego w km 8+047,59 – obiekt M2
Kanalizacja deszczowa:
- Budowa KD na odcinku DXVI.2 - DXVI.5 - ul. Pszczyńska
- Budowa KD na odcinku DVIII.18 - DVIII.17 – rejon ul. F. Fitki

ETAP III km 13+477 – 15+441:
- Wycinka drzew (wyrywanie karpin, zrębkowanie drewna, transport drewna i karpin)

branża drogowa:
- Rozbiórka nawierzchni bitumicznej – rejon ul. Łukowa i ul. Przelotowa str. L
- Rozbiórka nawierzchni bitumicznej – rejon ul. Przelotowa str. P
- Odhumusowanie - rejon ul. Łukowa i ul. Przelotowa str. P
- Odhumusowanie - rejon ul. Przelotowa str. L

branża Mostowa:
- Budowa objazdu tymczasowego dla obiektu M3, ul. Przelotowa
Sieć wodociągowa:
- Przebudowa wodociągu W89 - W90 – rejon ul. Przelotowej

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 21.09 – 27.09.2023r.

ETAP I km 0+053 – 5+069:
- Wycinka drzew (wyrywanie karpin, zrębkowanie drewna, transport drewna i karpin)

branża drogowa:
- Odhumusowanie – rejon ul. Wrzosowej i Bielskiej
- Odhumusowanie – rejon ul. Słonecznej

ETAP II km 5+100 – 13+028:
- Wycinka drzew, (wyrywanie karpin, zrębkowanie drewna, transport drewna i karpin)

branża drogowa:
- Odhumusowanie – ul. Pszczyńska
- Profilowanie podłoża pod ulepszenie – rejon ul. F. Fityki
- Profilowanie podłoża pod ulepszenie km – ul. Pszczyńska

branża Mostowa:
- Budowa objazdu tymczasowego w km 8+047,59 – obiekt M2
- Budowa objazdu w km 9+009,07 – przepust PD4
Kanalizacja deszczowa:
- Wykonanie KD na odcinku DXVI.2 - DXVI.5 - ul. Pszczyńska
- Budowa przykanalików i montaż wpustów na odc. DXVI.2 - DXVI.13 - ul. Pszczyńska
Sieć wodociągowa:
- Przebudowa wodociągu W46 - W48 i W38-W43 – rejon ul. Kopaniny

ETAP III km 13+477 – 15+441:
- Wycinka drzew (wyrywanie karpin, zrębkowanie drewna, transport drewna i karpin)

branża Mostowa:
- Budowa objazdu tymczasowego dla obiektu M3, ul. Przelotowa
Sieć wodociągowa:
- Przebudowa wodociągu W89 - W90 – rejon ul. Przelotowej

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 14.09 – 20.09.2023r.

ETAP I:
- Wycinka drzew, usuwanie karpin, prace porządkowe

branża drogowa:
- Odhumusowanie 0+300 - 0+400 str. P

ETAP II:
- Wycinka drzew, usuwanie karpin, prace porządkowe.

branża drogowa:
- Odhumusowanie 11+600 11+800 str. P
- Profilowanie podłoża pod ulepszone podłoże km 11+950 – 12+250
- Ulepszenie podłoża cementem C1,5/2 km 11+950 - 12+250

branża Mostowa:
- Budowa nasypu pod objazd w km 8+047,59
- Wykonanie nawierzchni z destruktu na bajpasie w km 8+047,59
- Budowa platformy pod dźwig na bajpasie w km 9+009,07
Kanalizacja deszczowa:
- Budowa KD na odc. DVII, montażu wpustów Wp 283, 285, 287, 289 w km 6+880-7+050
- Budowa KD między studniami DXVI.15 - DXVI.17 w km 11+350 - 11 + 460
Sieć wodociągowa:
- Przebudowa wodociągu W65-W66 w km km 7+640 - 7+700 oraz W67-W68 w km 7+700 wraz z wpięciem do istniejącej sieci.
- Przebudowa wodociągu W46-W48 w km 5+520

ETAP III:
- Wycinka drzew, usuwanie karpin, prace porządkowe.

branża Mostowa:
- Zdjęcie humusu pod bajpas w km 14+304,80
Sieć wodociągowa:
- Rozpoczęcie przebudowy wodociągu W89-W90 w km 14+140

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 31.08 – 06.09.2023r.

ETAP I:
- Wycinka drzew (usuwanie drzew, karpin, zrębkowanie)
- Przebudowa gazociągu G32-G33 w km 3+760 - 3+840

ETAP II:

branża drogowa:
- Wycinka drzew (usuwanie drzew, karpin, zrębkowanie)
- Odwóz humusu w km 10+850_11+250 i 11+950_12+250
- Odhumusowanie 11+500_11+600
- Profilowanie koryta pod przygotowanie pod wzmocnienie podłoża

branża Mostowa:
- Wykonanie nawierzchni pod objazd przy moście tymczasowym w km 9+009,07
Kanalizacja deszczowa:
- Budowa kanalizacji deszczowej, odc. DXVI.12 - DXVI.15 w km 11+190_11+350
Sieć wodociągowa:
- Przebudowa wodociągu, odc. W46-W48 w km 5+510_5+540 i W38-W43 w km 5+220_5+260 wraz z przekroczeniem jezdni lewej na odcinku W42-W42.1
- Przebudowa wodociągu, odc. W67-W68 w km 7+700 (metodą bezwykopową) - 12,5 m
- Przebudowa wodociągu, odc. W65-W66 w km 7+640_7+700 - połączenie z wykonanym odc. W67 - W68

ETAP III:
- Wycinka drzew (usuwanie drzew, karpin, zrębkowanie)

branża Mostowa:
- Wycinka drzew z odhumusowaniem w rejonie mostu tymczasowego w km 14+304,80
W zakresie całej budowy:
- Roboty przygotowawcze i utrzymaniowe:
- Prowadzenie nadzoru środowiskowego i archeologicznego
- Prowadzenie bieżących prac utrzymaniowych (np. uzupełnianie ubytków w drodze, utrzymanie wprowadzonej TOR)

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 31.08 – 06.09.2023r.

ETAP I:
- Wycinka drzew. Usuwanie karpin, prace porządkowe po wycince drzew
- Inwentaryzacja Budynków.
- Magazynowanie kruszywa 0-31,5mm, magazynowanie drzewa - plac składowy Wyry
- Budowa wodociągu W21-PZ3

ETAP II:

branża drogowa:
- Wycinka drzew. Usuwanie karpin prace porządkowe po wycince drzew
- Profilowanie i odwodnienie powierzchni robót ziemnych w km 6+800_7+100; 10+850 – 11+250; 11+950 – 12+250;
- Roboty ziemne w km 10+850 – 11+250; 11+950 – 12+250
- Odhumusowanie km 11+200_11+500 str. P

branża Mostowa:
- Budowa nasypu drogowego pod wykonanie objazdu do obiektu tymczasowego 9+009
- Odhumusowanie terenu pod objazd km 8+047
Kanalizacja deszczowa:
- Wykonanie kanalizacji deszczowej DXVI.14 w km 11+040_11+300
Sieć wodociągowa:
- Przebudowa wodociągu W65-W66 w km 7+640 – 7+700
- Przebudowa wodociągu W38-W43 w km 5+220_5_260
- Przebudowa wodociągu W46-W48 w km 5+510_5_540

ETAP III:
- Odhumusowanie pod objazd km 14+260_14+430 str. P

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 23.08 - 30.08.2023r.

ETAP I:
- Wycinka drzew. Usuwanie karpin, prace porządkowe po wycince drzew
- Inwentaryzacja Budynków.
- Magazynowanie kruszywa 0-31,5mm, magazynowanie drzewa z wycinki oraz materiałów na KD – Magazyn Wyry)

ETAP II:

branża drogowa:
- Wycinka drzew. Usuwanie karpin prace porządkowe po wycince drzew
- Profilowanie i odwodnienie powierzchni robót ziemnych w km 6+800 – 7+100; 10+850 – 11+250; 11+950 – 12+250;
- Roboty ziemne w km 10+850 – 11+250; 11+950 – 12+250
- Odwóz humusu na magazyn z odcinków w km 10+850 – 11+250; 11+950 – 12+250

branża Mostowa:
- Wycinka i odhumusowanie w śladzie objazdu obiektu tymczasowego w km 9+009
- Budowa nasypu drogowego pod wykonanie objazdu do obiektu tymczasowego
Kanalizacja deszczowa:
- Wykonanie kanalizacji deszczowej DXVI.5 – DXVI.9 w km 10+870 – 11+040
Sieć wodociągowa:
- Przebudowa wodociągu W65-W66 w km 7+640 – 7+700
- Przebudowa wodociągu W67-W68 w km 7+700 (metodą bezwykopową) i W38-W43 w km 5+220 – 5+260

ETAP III:
- Plac magazynowy w miejscowości Kobiór wjazd w km 13+488 str. L (trwa magazynowanie humusu)

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 16.08 - 22.08.2023r.

ETAP I:
- Wycinka drzew. Prace porządkowe po wycince drzew
- Inwentaryzacji Budynków – Etap I
- Organizacja placów i magazynów (magazynowanie kruszywa 0-31,5mm, magazynowanie drzewa z wycinki oraz materiałów na KD)

ETAP II:
- Wycinka drzew. Prace porządkowe po wycince drzew
- Roboty ziemne - wykonanie nasypu drogowego w km 10+850-11+250 oraz 11+950-12+250
- Rozpoczęto prace przy drodze objazdowej pod tymczasowy obiekt mostowy w km 9+009.
- Wykonanie kanalizacji deszczowej DVIII.18-DVIII19 w km 6+880-7+050 wraz z montażem wpustów Wp283, 285, 287, 289
- Wykonanie wodociągu na odcinku W63-W64 w km 7+490
- Rozpoczęto przebudowę w odcinku W65-W66 w km 7+640 – 7+700

ETAP III:
- Organizacja placów i magazynów – Kobiór wjazd w km 13+488 str. L

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 09.08 - 16.08.2023r.

ETAP I:
- Kontynuowano prace geodezyjno pomiarowe – tyczenie zakresu robót
- Kontynuacja wycinki drzew – usuwanie karpin i prace porządkowe.
- Kontynuacja Inwentaryzacji Budynków – Etap I
- Prowadzono prace utrzymaniowe (koszenie traw w poboczu i rowach, wypełnienie ubytków w drodze)
- Transport i hałdowanie kruszywa łamanego na placu składowym
- Wykonano wodociąg na odcinku W21 – PZ3 wraz z hydrantem HP2 w km 3+760

ETAP II:
- Kontynuowano prace geodezyjno pomiarowe – tyczenie zakresu robót
- Usuwanie karpin i porządkowanie terenu po wycince
- Prowadzono prace utrzymaniowe (koszenie traw w poboczu i rowach, wypełnienie ubytków w drodze)
- Roboty ziemne w km 10+850 – 11+250 oraz 11+950_12+250
- Wykonanie kanalizacji deszczowej odc. DVIII.21-DVIII.22 w km 6+980 – 7+030
- Wykonano wodociąg w odcinku W59-W60 km 7+060 (metoda bezwykopowa)

ETAP III:
- Przygotowanie placu składowego w Kobiórze– kontynuacja

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 02.08 - 08.08.2023r.

ETAP I:
- Kontynuowano prace geodezyjno pomiarowe – tyczenie zakresu robót
- Kontynuacja wycinki drzew – usuwanie karpin i prace porządkowe.
- Kontynuacja Inwentaryzacji Budynków – Etap I
- Prowadzono prace utrzymaniowe (koszenie traw w poboczu i rowach, wypełnienie ubytków w drodze)
- Transport i hałdowanie kruszywa łamanego na placu składowym

ETAP II:
- Kontynuowano prace geodezyjno pomiarowe – tyczenie zakresu robót
- Kontynuacja wycinki drzew na kolejnym odcinku – usuwanie karpin i porządkowanie terenu.
- Prowadzono prace utrzymaniowe (koszenie traw w poboczu i rowach, wypełnienie ubytków w drodze)
- Roboty ziemne w km 10+850 – 11+250
- Kontynuacja budowy objazdu przy obiekcie PD4 km 9+007 – w zakresie możliwym bez wejścia w teren Lasów Państwowych
- Wykonanie kanalizacji deszczowej odc. DVIII.19-DVIII.21 w km 6+980 – 7+030
- Wykonano wodociąg w odcinku W59-W60 km 7+060 (metoda bezwykopowa)
- Rozpoczęto prace na kolizji RPWiK Tychy w zakresie kolizji W21-W22 w km 3+770

ETAP III:
- Przygotowanie placu składowego – kontynuacja

> Zaawansowanie rzeczowe robót w tygodniu 26.07-01.08.2023

ETAP I:
- Kontynuowano prace geodezyjno-pomiarowe
- Kontynuacja wycinki drzew od strony Mikołowa – ciąg dalszy.
- Kontynuacja Inwentaryzacji Budynków,
- Prace utrzymaniowe (koszenie traw w poboczu i rowach, wypełnienie ubytków w drodze)
ETAP II:
- Kontynuacja wycinki drzew – usuwanie karpin i porządkowanie terenu.
- Rozbiórka chodnika w km 6+800 – 7+100
- Roboty ziemne w km 11+950 – 12+200 oraz 10+650 – 11+050
- Kontynuacja budowy objazdu przy obiekcie PD4 km 9+007.
- Wykonano wodociąg W55 – W56 w km 6+700.
- Rozpoczęto prace na kanalizacji deszczowej w km 6+980 – 7+030

ETAP III:
- Prace przygotowawcze w zakresie placu składowego w Kobiórze

> Zaawansowanie rzeczowe robót w lipcu 2023 r.:

Wykonawca realizuje roboty z wykorzystaniem tymczasowej sygnalizacji świetlnej prowadząc roboty metodą połówkową tj. z zajęciem jezdni w zakresie jednego pasa ruchu, umożliwiając ruch pojazdów po przylegającej jezdni

- km 6+800 – 7+100 strona prawa frezowanie konstrukcji nawierzchni bitumicznej
- km 6+800 – 7+100 strona prawa rozbiórka istniejącej podbudowy z kruszywa
- km 6+800 – 7+100 strona lewa wykonanie tymczasowej przekładki chodnika dla pieszych
- km 10+650 – 11+050 strona lewa frezowanie konstrukcji nawierzchni bitumicznej
- kontynuacja w km 11+950 – 12+250 strona lewa rozbiórka istniejącej podbudowy z kruszywa
- kontynuacja w km 8+850 – 9+150 strona lewa roboty przygotowawcze celem przygotowania objazdu dla przebudowy przepustu
- kontynuacja w km 8+850 - 11+250 obustronna wycinka drzew przylegających do krawędzi jezdni

> Zaawansowanie rzeczowe robót w czerwcu 2023 r.:

Wykonawca realizuje roboty z użyciem tymczasowej sygnalizacji świetlnej prowadząc roboty metodą połówkową tj. z zajęciem jezdni w zakresie jednego pasa ruchu, umożliwiając ruch pojazdów po przylegającej jezdni

- km 0+025, km 5+150, km …., km 15+440 montaż tablic informacyjnych o prowadzonej inwestycji i uzyskanym dofinasowaniu
- km 11+950 – 12+250 strona lewa frezowanie konstrukcji nawierzchni bitumicznej
- km 11+950 – 12+250 strona lewa rozbiórka istniejącej podbudowy z kruszywa
- km 8+850 – 9+150 strona lewa zdjęcie warstwy humusu ze skarpy nasypu istniejącej jezdni + roboty przygotowawcze celem przygotowania objazdu dla przebudowy przepustu
- km 8+850 - 11+250 obustronna wycinka drzew przylegających do krawędzi jezdni